HomeМузыкаRelated VideosMore From: Aurel Moldoveanu

Probe de sunet @ Hotel Le Meridien David (Dead Sea) | Israel

8 ratings | 902 views
Videoclip cu Aurel Moldoveanu fand probe de sunet la Hotel Le Meridien David (Israel). https://www.facebook.com/AurelMoldoveanu http://www.aurelmoldoveanu.ro/ Management & Booking: Cristina Brumă | +40.728.024.907 E-mail: [email protected]
Category: Музыка
Html code for embedding videos on your blog
Text Comments (1)
בלהה ששון (5 years ago)
Aurel scump, ca toti invitatii mi-a plăcut, de asemenea, cântând dvs. Cântecul sunteți în căutarea pentru servere ebraică Cred că va fi un succes chiar și în rândul israelienilor din România Conexiune trimite un mare

Would you like to comment?

Join YouTube for a free account, or sign in if you are already a member.