HomeЛюди и блогиRelated VideosMore From: De Zoete Zusjes

FORTNITE DANCE CHALLENGE!! [Fortnite Dansjes Nadoen Met Onze Vrienden] ♥DeZoeteZusjes♥

30270 ratings | 7162272 views
In deze video doen we samen met onze vrienden de Fortnite Dance Challenge! We proberen de dansjes uit deze game zo goed mogelijk na te doen. Wie de dansjes uit Fortnite het beste nadoet: die WINT! Heel veel kijk en dansplezier!!
Html code for embedding videos on your blog
Text Comments ()

Would you like to comment?

Join YouTube for a free account, or sign in if you are already a member.